Sound analysis, inspiring ideas
Jesteśmy jedną z najstarszych firm doradczych w Europie. Specjalizujemy się w szeroko rozumianym konsultingu, będącym spójnym połączeniem usług badawczych, analitycznych, strategicznych i komunikacyjnych.
AKTUALNOŚCI
14/05/2019 - 14:56
Uprzejmie informujemy, że 15 maja nasze biuro jest otwarte do godziny 15:00. Skracając czas pracy tego dnia, Ecorys Polska dołącza do akcji "Dwie Godziny dla Rodziny" - jej głównym celem jest zachęcenie pracowników, aby dodatkowe wolne godziny...
Applications shortlisted in the FRC
Tuesday, 2019, kwiecień 16 - 09:37
Following the call for proposals announced in 2018, 42 concepts notes have now been shortlisted to be developed further...
Zaadresowane misie...
środa, 2019, styczeń 30 - 12:12
Nie od dziś wiemy, że pod względem przesycenia polskiej gospodarki innowacjami, wynalazczości, liczby patentów wreszcie...
Zaproszenie do udziału w konsultacjach
środa, 2019, styczeń 2 - 16:24
Zachęcamy do udziału w konsultacjach dotyczących Funduszu Aktywni Obywatele, programu przeznaczonego dla organizacji...
24 grudnia nasze biuro będzie nieczynne
czwartek, 2018, grudzień 20 - 15:59
Uprzejmie informujemy, że w okresie świąteczno-noworocznym nasze biuro będzie nieczynne 24 grudnia 2018.  
KIM JESTEŚMY
Ecorys Polska jest firmą konsultingowo-badawczą należącą do międzynarodowej grupy Ecorys. Od 20 lat w twórczy sposób wykorzystujemy branżową wiedzę i kreatywność ponad 550 ekspertów, pracując zarówno dla organizacji sektora publicznego, jak i międzynarodowych korporacji, instytucji pozarządowych oraz podmiotów z sektora MŚP.

Nasi eksperci

 • Adam Rybkowski

  Lead Consultant, Policy & Research

  Zajmuje się przede wszystkim ewaluacjami programów operacyjnych, badaniami z zakresu rozwiązywania problemów społecznych czy socjologii polityki. Od 2014 bierze udział w projektach związanych z tworzeniem dokumentów strategicznych dla obszarów funkcjonalnych.

 • Agata Maksimowska

  Consultant, Programme & Project Management

  Badaczka społeczna, specjalizująca się w metodach jakościowych. Pracowała w publicznych instytucjach kultury i organizacjach pozarządowych, gdzie koordynowała międzynarodowe projekty kulturalne i społeczne. Posiada doświadczenie pracy przy programach grantowych.

 • Agnieszka Makulec

  Manager, International Research Team

  Agnieszka specjalizuje się w tematyce migracji, edukacji, rynku pracy, włączenia społecznego i zdrowia publicznego. Uczestniczyła w licznych badaniach i ewaluacjach zarówno dla Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego, jak i polskiej administracji państwowej. Jej doskonała znajomość jakościowych i ilościowych technik badawczych poparta jest doświadczeniem zawodowym i odbytymi szkoleniami.

 • Bartłomiej Sokołowski

  Business Development Director

  Socjolog i badacz rynku posiadający wieloletnie doświadczenie w projektowaniu i realizacji badań marketingowych, projektów wspierających zarządzanie asortymentem, badań satysfakcji i jakości obsługi klientów, realizacji projektów shopperowych oraz projektów retail audit. Członek Polskiego Towarzystwa Badawczy Rynku i Opinii (PTBRiO). Współpracował z firmami doradczymi, sieciami handlowymi, branżą FMCG i HoReCa, branżą finansową, wydawniczą, sieciami petrochemicznymi, firmami motoryzacyjnymi i firmami farmaceutycznymi.

 • Darya Zavertalyuk

  Lead Consultant, International Development Unit

  Ma ponad 4-letnie doświadczenie w planowaniu, monitorowaniu i wdrażaniu międzynarodowych projektów na terenie Unii Europejskiej i w krajach partnerskich. Posiada bogatą wiedzę z obszaru zewnętrznej polityki UE, jej instrumentów i unijnych zasad udzielania zamówień opartych na PRAG, a także zarządzania cyklem projektów. 

 • Dominika Safin

  Consultant, International Research Team

  Ukończyła kierunek International Development and Emerging Markets, specjalizuje się dziedzinie edukacji, problematyce młodzieży, upodmiotowienia kobiet i równości płci. Doświadczenie w konsultingu i badaniach zdobywała, realizując projekty dla największych organizacji międzynarodowych, rządowych i pozarządowych oraz firm prywatnych. W kontekście geograficznym, zainteresowania zawodowe Dominiki koncentrują się na UE i Indiach.

 • dr Janusz Kornecki

  Lead Consultant, Policy & Research

  Doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu. Jego zainteresowania naukowe obejmują zagadnienia przedsiębiorczości i polityki wsparcia rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw, innowacyjności i komercjalizacji technologii oraz rozwoju regionalnego. Koordynator i uczestnik licznych projektów międzynarodowych, krajowych i regionalnych o charakterze badawczym, ewaluacyjnym i edukacyjnym.

 • dr Marta Mackiewicz

  Director, Policy & Research

  Doktor nauk ekonomicznych z ponad 17-letnim doświadczeniem w zakresie badań ekonomicznych oraz ewaluacji programów i projektów. Była zaangażowanaw realizację ponad stu projektów badawczych i ewaluacyjnych, zarówno dla odbiorców krajowych, jak i zagranicznych. Od stycznia 2014 pełni również funkcję adiunkta w Instytucie Gospodarki Światowej w Szkole Głównej Handlowej.

 • Elena Diaconu

  Lead Consultant, International Development Unit

  Ma ponad 17-letnie doświadczenie w zarządzaniu projektami międzynarodowymi, w tym doświadczenie kierownicze zdobyte podczas pracy w międzynarodowych organizacjach i przy projektach finansowanych przez UE. Do jej obowiązków należy zarządzanie projektami, współpraca międzynarodowa i poszukiwanie funduszy.

 • Iwona Kania

  Manager, Policy & Research

  Realizuje programy z zakresu lifelong learning, doradztwa kariery, oceny efektywności polityk i rozwiązań dotyczących zasad horyzontalnych, profilaktyki bezrobocia, dezaktywacji zawodowej, włączenia społecznego i zawodowego. Jest projektodawcą, koordynatorem merytorycznym i wykonawcą projektów badawczych, ewaluacyjnych, szkoleniowo-doradczych, edukacyjnych, związanych z problematyką rozwoju zawodowego, uczenia się, planowania kariery, badania jakości i ewaluacji programów doskonalenia.

 • Joanna Smętek

  Senior Consultant, International Research Team (IRT)

  Posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu badań jakościowych nt. funkcjonowania prawa w praktyce. Przez wiele lat była związana z Helsińską Fundacją Praw Człowieka, gdzie koordynowała projekty badawcze prowadzone we współpracy z Agencją Praw Podstawowych Unii Europejskiej i projekty europejskie przede wszystkim w zakresie wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych. Zajmowała się także prawami człowieka w krajach byłego Związku Radzieckiego, w szczególności na Ukrainie, w Tadżykistanie i Armenii. Jest prawniczką, ekspertką w zakresie praw człowieka oraz aplikantką adwokacką w Izbie Warszawskiej.

 • Kamila Bugaj

  Senior Consultant, International Development Unit (IDU)

  Posiada wieloletnie doświadczenie w planowaniu, realizacji i ocenie projektów oraz programów Unii Europejskiej, Banku Światowego, w Polsce i na arenie międzynarodowej. Jest ekspertem ds. monitoringu i ewaluacji projektów rozwojowych Komisji Europejskiej – EuropeAid według kryteriów OECD-DAC. Współpracowała z przedstawicielami kluczowych organizacji międzynarodowych (GIZ, UNDP, UNEP, Bank Światowy) oraz interesariuszami projektów wszystkich szczebli w kraju i na świecie. 

 • Karolina Malińska

  Lead Consulant, Programme & Project Management

  Ma doświadczenie w realizacji oraz zarządzaniu programów grantowych, które przełożyło się na jej bardzo dobrą znajomość procedur programów finansowanych z UE, EOG, NMF oraz SPPW, umiejętność obiektywnej oceny i realizacji założonych strategii oraz zdolność organizowania pracy zespołu i kierowania jego działaniami.

 • Katarzyna Kaczyńska

  Lead Consulant, Programme & Project Management

  Od 2010 roku zaangażowana we wdrażanie programów regrantingu dla organizacji pozarządowych i jednostek publicznych oraz projektów współfinansowanych ze środków unijnych i państwowych.  Przeprowadziła wiele audytów i kontroli. Wcześniej pracowała w organizacjach pozarządowych, sektorze prywatnym oraz administracji państwowej.

 • Małgorzata Nowak

  Lead Consultant, Programme & Project Management

  Przez wiele lat związana była z sektorem pozarządowym, zajmowała się głównie badaniami w obszarze kultury. Ma doświadczenie w realizacji oraz zarządzaniu programami grantowymi, realizacji projektów międzynarodowych, zarządzaniu zespołem, organizacji pracy wolontaryjnej, a także koordynacji lokalnych i  międzynarodowych projektów badawczych oraz organizacji wydarzeń. 

 • Piotr Wosik

  Lead Consultant, Communications Department

  Ma 20 lat doświadczenia w komunikacji (PR, reklama, strategie komunikacji zintegrowanej). Był koordynatorem ds. public relations w korporacji finansowo-ubezpieczeniowej, a także menedżerem i strategiem w agencji komunikacji zintegrowanej. Jest współautorem strategii zwycięskich ofert przetargowych w programach informacyjno-promocyjnych współfinansowanych przez UE.

 • Sylwia Przyborowska

  Manager, Finance & Administration

  Od 2011 roku pełniła funkcję menedżera finansowego w ramach Grantu Blokowego SPPW. Bardzo dobrze zna procedury programów finansowanych z EOG i NMF oraz SPPW, posiada doświadczenie we wdrażaniu schematów grantowych finansowanych z różnych źródeł (UE, EOG i NMF, SPPW, donatorzy prywatni).

CO ROBIMY
Jesteśmy firmą opartą na wiedzy – filarem naszych działań jest profesjonalizm i wysoka jakość usług, zaś podstawą naszej struktury organizacyjnej są specjalistyczne zespoły, które, współpracując ze sobą, pozwalają na zaoferowanie Klientom szerokiego wachlarza usług.
EEA AND NORWAY GRANTS
The fund operator of the EEA and Norway Grants Fund for Youth Employment and the EEA and Norway Grants Fund for Regional Cooperation is Ecorys Polska and JCP Srl Italy
EEA AND NORWAY GRANTS FUND FOR REGIONAL COOPERATION

 

 

 Contact details

E-mail:

eeagrants@ecorys.com

Phone:

*operating from Monday to Friday from 10 a.m. to 4 p.m.

East Hub Information Unit (Warsaw): +48 22 339 45 40
West Hub Information Unit (Reggio Emilia): +39 05 22 501 157
South Hub Information Unit (Sofia): +35 92 81 55 680

EEA Grants contact

Privacy Policy
PROJEKTY
Specjalizujemy się w wielodyscyplinarnych badaniach i konsultingu o zasięgu europejskim, oferując szerokie spektrum usług badawczych, analitycznych, doradczych i komunikacyjnych. Doradzamy m.in. w opracowaniu programów angażujących środki i fundusze UE. Prowadzimy doradztwo komunikacyjne na rzecz podmiotów trzech sektorów, realizując audyty procesów komunikacyjnych, strategie komunikacji, a także projektując i realizując kampanie informacyjne.
Wybrane projekty
KLIENCI
Ecorys współpracuje zarówno z klientami prywatnymi, jak i z podmiotami z sektora publicznego. Będąc jedną z pierwszych firm konsultingowych w Europie, mamy również bogate doświadczenie w realizowaniu projektów dla klientów międzynarodowych. Skontaktuj się z nami, aby uzyskać dodatkowe informacje lub przesłać zapytanie.
Wybrani klienci
PRACUJ Z NAMI
Ecorys Polska stale szuka utalentowanych profesjonalistów. Jeżeli chcesz rozwijać umiejętności i zdobywać wiedzę, poszukując wyzwań, dzięki którym będziesz mógł wykorzystać swoje doświadczenie i zdolności – dołącz do nas. Zapewniamy pracę nad zróżnicowanymi projektami.
KONTAKT

Ecorys Polska Sp. z o.o.

Siedziba główna w Warszawie

ECORYS Polska Sp. z o.o.
ul. Solec 38 lok. 105
00-394 Warszawa

email: ecorys@ecorys.pl
tel: +48 22 339 36 40
faks: +48 22 339 36 49


Polityka prywatności