Zaproszenie do udziału w badaniu

 
Szanowni Państwo!

Firma ECORYS Polska Sp. z o.o. na zlecenie Związku Gmin Regionu Płockiego prowadzi badanie służące określeniu granic Aglomeracji Płockiej, analizie potrzeb jej mieszkańców w zakresie najważniejszych inwestycji, a także mające na celu analizę powiązań między poszczególnymi gminami tego obszaru. Państwa opinie związane z badaną problematyką są dla nas niezwykle ważne.

Serdecznie zachęcamy do udziału w badaniu, którego wyniki zostaną wykorzystane na potrzeby tworzonych w najbliższych tygodniach pięciu Strategii Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej. Wypełnienie ankiety zajmie ok. 10 minut i jest całkowicie anonimowe.

Ankieta znajduje się pod poniższym adresem:
https://www.surveymonkey.com/s/Plock

Z góry dziękujemy za Państwa opinie,
Zespół badawczy

Badanie realizowane jest na zlecenie Związku Gmin Regionu Płockiego przez Ecorys Polska Sp. z o.o. w ramach usługi pn. „Wykonanie diagnozy i badań społecznych na potrzeby wyznaczenia Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej oraz opracowanie programów sektorowych”. Działanie podjęto w związku z projektem pn. „Współpraca w ramach Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej kluczem do zintegrowanego rozwoju subregionu” realizowanym przez ZGRP i współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013.


Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013