Akcja Inkubacja: produkty końcowe

Innowacja: Przedsiębiorczość w 4G

Innowacja: Praktyki wspomagane dla uczniów szkół przysposabiających do pracy szansą na podjęcie zatrudnienia na otwartym rynku pracy

Innowacja: AsperIT – innowacyjne metody edukacyjne dla osób z Zespołem Aspergera i Wysokofunkcjonującym Autyzmem umożliwiające im podjęcie pracy w IT

Innowacja: Z wirtualu do realu. Ulica handlowa – przestrzeń miejska współtworzona przez młodych

Innowacja: Warsztaty reklamowej i artystycznej fotografii panoramicznej i tworzenia filmów 360 stopni w technologii Wirtualnej Rzeczywistości, produkcja filmów bazujących na potencjale technologii Wirtualnej i Poszerzonej Rzeczywistości

  • Innowator: LOJKE Piotr Łój
  • Opis projektu: Celem innowacji było przekazanie wiedzy i podstaw dotyczących używania najnowszych technologii Wirtualnej Rzeczywistości w fotografii reklamowej oraz tworzenia filmów 360 stopni w celu przygotowania młodzieży do wejścia na rynek pracy z umiejętnościami i wiedzą adekwatną do czasów i postępu technologicznego.
  • Produkty:

Innowacja: Sztuka – Innowacja – Praktyka

  • Innowator: Fundacja ARTON
  • Opis projektu: Celem innowacji było zwiększenie zdolności do zatrudnienia studentów kierunków związanych ze sztuką poprzez umożliwienie im zdobywania doświadczenia przy realizacji praktycznych zadań umożliwiających poszerzenie atrakcyjnych rynkowo kompetencji cyfrowych w trakcie edukacji formalnej na uczelniach.
  • Produkty:

Innowacja: Szkolna Agencja Reklamowa (SAR) jako innowacyjny model praktycznej edukacji w branżach kreatywnych

Innowacja: Model wsparcia w kształtowaniu postaw przedsiębiorczych

  • Innowator: Fundacja Linka
  • Opis projektu: Celem innowacji było opracowanie i przetestowanie modelu wspierania rozwoju postaw przedsiębiorczych wśród młodych osób (uczniów) poprzez włączenie do procesu kształcenia działań uwzględniających elementy i schematy postępowania charakterystyczne dla gier miejskich.
  • Produkty: