Badanie potencjału branży animacji i VFX

Klient: 

Polska Komisja Filmowa

Na zlecenie Polskiej Komisji Filmowej współpracującej ze Stowarzyszeniem Producentów Polskiej Animacji przeprowadziliśmy badania dotyczące obecnej sytuacji polskiej branży animacji.

Jak faktycznie wygląda dzisiaj system wspierania animowanych projektów artystycznych? Jakie są źródła finansowania produkcji filmów animowanych, a jakie być powinny? Czy filmy animowane nadal powstawać będą przede wszystkim w małych studiach, utrzymujących się z reklamy, efektów specjalnych i animacji użytkowej? W ramach badania odpowiedzieliśmy na te i wiele innych pytań.

Głównym celem przedsięwzięcia, zakładającego udział aktywnych w branży osób oraz grup interesariuszy, była ocena ekonomicznego, technologicznego i rozwojowego potencjału polskiego sektora animacji i VFX. Na podstawie badania stworzyliśmy przekrojowy raport, stanowiący materiał wspomniany sektor promujący, obrazujący jego potencjał wzrostowy i szeroko rozumiane korzyści wynikające z rozwoju branży animacji w Polsce. Rozpoznaliśmy ponadto potrzeby i bariery rozwojowe branży oraz opracowaliśmy rekomendacje w zakresie wsparcia sektora.

Partnerem merytorycznym tego projektu było Stowarzyszenie Producentów Polskiej Animacji, promujące polską animację w kraju i za granicą oraz wspierające integrację polskiego środowiska animacji.

Załączniki: