Support to the Parliament of the Republic of Moldova to enhance its internal and external communication capacities

Klient: 

Parlament Republiki Mołdawii

Od maja 2016 roku do maja roku 2017 wdrażaliśmy w Mołdawii program, którego głównym celem było wsparcie rozwoju zdolności Parlamentu Republiki Mołdawii w obszarze komunikacji wewnętrznej oraz zewnętrznej. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane w ramach projektu „Democracy Programme/ Parliament” wspieranego przez Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP) oraz rząd Szwecji.

Działania w ramach projektu służyć miały przede wszystkim ustanowieniu efektywnego i ustrukturyzowanego systemu komunikacji z rządem, instytucjami państwowymi, organizacjami biznesowymi, partnerami międzynarodowymi, mediami narodowymi, a wreszcie – z obywatelami. W trakcie kampanii opracowana została nowa Strategia Komunikacji na lata 2016-2019, zgodna z założeniami paktu stowarzyszeniowego Mołdawii z Unią Europejską, powstał również szereg dokumentów zawierających wytyczne dotyczące poszczególnych przedsięwzięć z obszaru komunikacji.

Specjalnie dla mołdawskich parlamentarzystów zorganizowaliśmy i przeprowadziliśmy cykle szkoleń z zakresu technik komunikacji, wykorzystania narzędzi komunikacyjnych, autoprezentacji czy media relations. Zaangażowani w projekt dziennikarze lokalnych mediów przeszli ponadto szkolenie dotyczące sprawozdań rządowych.