Communications

Ecorys Polska ma wieloletnie doświadczenie w realizacji kompleksowych usług w zakresie komunikacji, w tym produkcji wydarzeń kulturalno-edukacyjnych. Dział Communications Department tworzą wykwalifikowani eksperci z doświadczeniem w projektowaniu i realizacji wielonarzędziowych kampanii społecznych oraz promocyjnych, dysponujący wiedzą teoretyczną oraz doświadczeniem w obszarze reklamy off- i online, mediów społecznościowych czy public relations. Do silnych kompetencji Działu należy jednocześnie kreacja i obsługa wydarzeń marketingowych, motywacyjnych czy integracyjnych.

Współpraca z niezależnymi domami mediowymi, agencjami kreatywnymi oraz instytucjami badawczymi umożliwia Działowi przeprowadzenie kampanii każdego typu i dla dowolnego segmentu rynku. Jego przewagę stanowi dobra, sprawdzona w codziennej współpracy, znajomość sektora kultury, dla którego realizowane są projekty aktywizujące, wspierające rozwój i dotykające sfery zarządzania kulturą.

Dla członków zespołu Communications Department szczególnie istotne są doświadczenia w  przygotowywaniu programów i projektów z sektora publicznego. Dysponują oni bogatą wiedzą i umiejętnościami niezbędnymi do realizacji kampanii społecznych współfinansowanych ze środków unijnych, również w ramach mechanizmu WPR.

Do zakresu usług świadczonych przez Communications Department należy:

  • przygotowywanie strategii kampanii społecznych i promocyjnych, ich realizacja i monitoring
  • kompleksowa realizacja zarówno wydarzeń edukacyjnych (konferencje naukowe, kongresy, seminaria, projekty kulturalne i artystyczne), jak i komercyjnych (eventy promocyjne, prosprzedażowe, rozrywkowe)
  • przeprowadzanie audytów komunikacyjnych
  • doradztwo na rzecz podmiotów publicznych i prywatnych w zakresie strategii i działań CSR
  • doradztwo w zakresie opracowywania SIWZ i zapytań ofertowych dotyczących szeroko rozumianych usług komunikacyjnych
  • wsparcie sektora kreatywnego w pozyskiwaniu środków na realizację wydarzeń i projektów kulturalnych

Wybrane usługi:

Audyt komunikacyjny

Oferujemy audyt komunikacyjny, obejmujący także komponent diagnozy nastrojów i badania poziomu satysfakcji z pracy, który pozwala zrozumieć potrzeby i oczekiwania pracowników, co umożliwia stworzenie odpowiedniego systemu komunikacji w firmie i/lub wprowadzenie usprawnień w obrębie istniejących narzędzi komunikacji czy pozapłacowych benefitów. Dobrze poinformowany, zadowolony pracownik jest najlepszym ambasadorem firmy, a jego głos uznawany jest za najbardziej wiarygodny – i zawsze zestawiany z przekazem, jaki firma oficjalnie kieruje na zewnątrz.

Strategie komunikacji

Poprzez unikatowe połączenie kompetencji działów analitycznych i komunikacyjnych, projektujemy oraz realizujemy strategie komunikacyjne dla klientów zarówno z sektora publicznego, jak i prywatnych. Profesjonalna strategia komunikacji składa się z kilku elementów – musi wychodzić od dokładnej analizy otoczenia przedsiębiorstwa: grup docelowych, konkurencji, sytuacji wyjściowej. Na podstawie wniosków z fazy analitycznej określane są cele, weryfikowane grupy docelowe, określane działania wraz z ich zasięgiem oraz dobierane narzędzia gwarantujące jak najlepsze dotarcie i skuteczność. Realizacja wszystkich zaplanowanych działań powinna kończyć się ich ewaluacją, by możliwa była ocena czy wszystkie przyjęte założenia zostały zrealizowane, a dobór narzędzi był optymalny.

Kampanie promocyjne

Realizujemy wielonarzędziowe, rozbudowane kampanie informacyjne nie tylko w Polsce, ale i na świecie. Dokładnie zaplanowane działania public relations, wzmocnione poprzez kampanie reklamowe w odpowiednio dobranych mediach (prasa, telewizja, outdoor, internet), aktywności w środowisku mediów społecznościowych, działania ambientowe czy wydarzenie firmowe budują szerszy zasięg i większe zainteresowanie grup docelowych, do których można dotrzeć z kompletnym, usystematyzowanym przekazem.

Obsługa PR

Wiemy, jak współpracować z mediami, planować działania PR i dobierać narzędzia. Długofalowe budowanie pozytywnego wizerunku wśród klientów, inwestorów oraz pozostałych grup interesariuszy jest ważnym elementem funkcjonowania i rozwoju firmy budującej swoją pozycję na konkurencyjnym rynku. Odpowiednio zaplanowane relacje z mediami, prowadzenie profili na portalach społecznościowych, raporty i komunikaty dla inwestorów czy plasowanie ekspertów firmy w mediach lub innych środowiskach debaty publicznej przynoszą długofalowe korzyści, których nie da się osiągnąć działaniami zarezerwowanymi dla reklamy czy marketingu.

Komunikacja kryzysowa

Uczestniczyliśmy w zarządzaniu sytuacją kryzysową w firmach wielu branż. Każde przedsiębiorstwo, niezależnie od sposobu funkcjonowania na rynku, powinno być przygotowane na kryzys wizerunkowy. Zawsze taniej i efektywniej jest zapobiegać niż leczyć, toteż strategia komunikacji kryzowej w firmie powinna być przygotowana zawczasu – obejmując główne przekazy, sposób ich upubliczniania, skład i sposób funkcjonowania sztabu kryzysowego, kanały i narzędzia komunikacji z otoczeniem, a także listę potencjalnych sprzymierzeńców, którzy mogą dopomóc w opanowaniu sytuacji. 

CSR

Mamy doświadczenie zarówno w analizie istniejących programów CSR, jak i w budowaniu ich od podstaw we współpracy z klientem. Koncepcja, według której strategia rozwoju firmy powinna uwzględniać interes publiczny, rozwój lokalnych społeczności czy ochronę środowiska, jest coraz ważniejszym elementem wspierającym wizerunek marki na coraz bardziej konkurencyjnym rynku. Działania CSR zawsze dobierane są w taki sposób, aby wpisywały się w proces biznesowy firmy, odpowiadały strategii komunikacji i rozwoju firmy, stanowiąc ich synergiczne rozwinięcie.

Eventy

Opracowujemy koncepcje wydarzeń, za które jesteśmy odpowiedzialni również w fazie realizacji. Odpowiednio skrojone wydarzenia to doskonała forma budowy wizerunku przedsiębiorstwa czy marki na rynku oraz efektywny sposób bezpośredniej komunikacji z otoczeniem. Organizacja wydarzeń pozwala na promocję produktów i usług oraz budowanie właściwego przekazu kierowanego do grup docelowych. Wyróżnikiem organizowanych wydarzeń są proste, a zarazem efektywne środki wyrazu oraz troska o detal i logistyczna sprawność działań.

Organizacja gier miejskich

Specjalizujemy się w organizacji gier miejskich, będących nowoczesnymi wydarzeniami typu incentive, projektowanymi każdorazowo od podstaw zgodnie z oczekiwaniami klienta. Atrakcja taka łączy elementy fabularne z rozrywkowymi i jest profilowana do rzeczywistości konkretnej organizacji – dzięki temu pozwala pracownikom spojrzeć na swoją firmę z zupełnie innej perspektywy. W trakcie zabawy uczestnicy sprawdzają swoją wiedzę, poznają okolicę miejsca pracy, rozwiązują szereg fabularnych zagadek – i współpracują ze sobą w zupełnie fascynujących okolicznościach.

Raport roczny

Opracowując raporty roczne, łączymy kompetencje dwu obszarów: rachunkowości zarządczej i audytów finansowych z jednej strony oraz z wiedzą i doświadczeniem w obszarze komunikacji korporacyjnej i marketingowej z drugiej. Raport roczny to nie tylko edycja finansowa, obrazująca wyniki wypracowane przez firmę w ciągu roku, ale również ważny kanał komunikacji firmy z otoczeniem, a zarazem narzędzie pracy dla kadry zarządzającej najwyższego szczebla. Dobry raport roczny ukazuje zarówno funkcjonowanie firmy w świetle liczb (bilans, rachunek zysków i strat, rachunki techniczne, przepływy etc.), jak i działań podejmowanych przez firmę wobec klientów, kontrahentów, w obszarze B+R i implementacji nowych technologii, jak również w przestrzeni lokalnej czy wobec grup wymagających szczególnego wsparcia. Raport taki, stanowiąc dobrą sposobność do zaprezentowania wyników firmy, jej osiągnięć, innowacji, zrębów polityki personalnej czy odpowiedzialnościowej, to swego rodzaju kompendium wiedzy o firmie.