International Development

International Development Unit zapewnia wsparcie i doradztwo na rzecz państw członkowskich Unii Europejskiej, krajów kandydujących oraz rozwijających się – jego głównym celem jest promowanie polskich i europejskich najlepszych praktyk w zakresie rozwoju. Dział specjalizuje się w e-biznesie, e-zarządzaniu, implementacji technologii ICT, edukacji, reformach administracji publicznej, a także rozwoju regionalnym i wsparciu obszarów wiejskich.

Zespół International Development Unit stale współpracuje z jednostkami administracji publicznej i samorządowej, władzami centralnymi i samorządowymi, a także z organizacjami pozarządowymi i firmami prywatnymi, promując ich doświadczenia i osiągnięcia na szczeblu międzynarodowym. Jego członkowie legitymują się wieloletnim doświadczeniem w przygotowywaniu i realizacji projektów współfinansowanych z europejskich źródeł publicznych – w ramach perspektywy finansowej 2007-2013 firma Ecorys Polska wykonała ich ponad trzysta.

International Development Unit może pochwalić się realizacją projektów m.in. w Chorwacji, na Ukrainie, Białorusi, w Albanii, Rumunii, Bośni i Hercegowinie, a także na obszarze innych niż Polska państw członkowskich Unii Europejskiej.

Do zakresu usług świadczonych przez International Development Unit należy:

  • pomoc techniczna
  • kompleksowe zarządzanie grantami organizacji międzynarodowych
  • przeprowadzanie projektów monitoringowo-szkoleniowych dla zagranicznych instytucji rządowych
  • wspieranie rozwoju e-zarządzania i konkurencyjności e-biznesu (kooperacja z instytucjami rządowymi, seminaria, warsztaty, konferencje)
  • przygotowywanie badań i analiz porównawczych w państwach europejskich (zaangażowanie rozległej sieci instytucji oraz ekspertów z różnych krajów)

Wybrane usługi:

Realizacja projektów międzynarodowych

Doradzamy administracjom w stworzeniu i wdrażaniu nowych polityk i instrumentów rozwojowych, przeprowadzamy kampanie społeczne i informacyjne, pomagamy stworzyć i zrealizować systemy dotacji. Głównym celem prowadzonych przez nas działań jest promowanie najlepszych polskich i europejskich praktyk w dziedzinie rozwoju. Specjalizujemy się w działaniach dotyczących rozwoju e-biznesu, e-governance, ICT, edukacji, reformowania administracji publicznej oraz rozwoju obszarów wiejskich i rozwoju regionalnego.