Ecorys Polska at Warsaw East European Conference 2018

On June 29, Ecorys Polska consultants – Kseniya Pavlovich, Givi Gigitashvili and Robert Steenland – participated in Warsaw East European Conference (WEEC), organized by the University of Warsaw.

They presented two different studies about two Eastern Partnership countries. One of these studies reviews current state of play in the relations between Belarus and European Union and the perspectives of future cooperation between Minsk and Brussels.  As for the second study, it analyzes the political, economic and state-building reforms in post-Rose Revolution Georgia and examines their role in the country’s transformation, including the sustainability and consequences of those reforms.

More information about this year’s edition of Warsaw East European Conference can be found here: https://www.weec.uw.edu.pl/.

 

29 czerwca br. przedstawiciele naszej firmy – Kseniya Pavlovich, Givi Gigitashvili i Robert Steenland – wzięli udział w sesji odbywającej się w ramach Warsaw East European Conference (WEEC), organizowanej przez Uniwersytet Warszawski.

W trakcie spotkania zaprezentowano dwa różne badania dotyczące dwóch krajów Partnerstwa Wschodniego. Pierwsza prezentacja dotyczyła aktualnego stanu relacji pomiędzy Białorusią i Unią Europejską oraz perspektyw na przyszłą współpracę pomiędzy Mińskiem i Brukselą. Podczas drugiego wystąpienia przedstawiono wnioski z analizy politycznych i ekonomicznych reform w Gruzji po „Rewolucji róż”, uwzględniającej ich rolę w transformacji kraju, w tym trwałość i konsekwencję w egzekwowaniu tychże zmian.

Więcej informacji na temat tegorocznej edycji Warsaw East European Conference: https://www.weec.uw.edu.pl/.