ROZEZNANIE CENOWE RYNKU NR 1CO/349/2017

2017-06-02

Ecorys Polska Sp. z o. o. w związku z realizacją projektu „Nowe szanse na rynku pracy” nr RPLD.10.02.00-10-0016/16, w ramach Poddziałania X.2.2 Wdrożenie programów typu outplacement Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na wykonanie usługi:

Przeprowadzenie coachingu grupowego dla 1 grupy szkoleniowej.

Attached files: