Zaproszenie do składania ofert w ramach rozeznania cenowego rynku na realizację szkolenia zawodowego w Tomaszowie Mazowieckim

2017-04-20

Ecorys Polska, w związku z realizacją projektu „Nowe szanse na rynku pracy”, nr RPLD.10.02.00-10-0016/16, w ramach Poddziałania X.2.2 Wdrożenie programów typu outplacement Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na wykonanie usługi: Realizacja szkolenia zawodowego Grafik komputerowy, wraz z certyfikacją VCC, dla 1 grupy szkoleniowej.

Attached files: