Zaproszenie do składania ofert w ramach rozeznania cenowego rynku na usługę cateringową w Tomaszowie Mazowieckim i Piotrkowie Trybunalskim

2017-04-20

Ecorys Polska, w związku z realizacją projektu „Nowe szanse na rynku pracy”, nr RPLD.10.02.00-10-0016/16, w ramach Poddziałania X.2.2 Wdrożenie programów typu outplacement Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na wykonanie usługi: zapewnienia cateringu (obiad + 2x przerwa kawowa) w trakcie realizacji szkoleń grupowych w każdym dniu szkolenia.

Attached files: