czerwiec 2018

10 miesiące 1 hour temu
We'd like to inform that the updated batch of the Q&A related to the EEA and Norway Grants Fund for Regional Cooperation is already published on the www.eeagrants.org/regionalcooperation website.   The PDF file can also be found below.
10 miesiące 5 dni temu
Na zlecenie Ministerstwa Zdrowia, Ecorys Polska wykona ewaluację postępu wdrażania IX OP PO IiŚ 2014-2020. Badanie zakłada przeprowadzenie oceny mid-term postępów w realizacji celów szczegółowych określonych dla IX OP PO IiŚ 2014-2020, ze specjalnym uwzględnieniem zobowiązań w zakresie ram...
10 miesiące 2 tygodnie temu
On May 24, 2018 the International Conference “New Skills for New Jobs – Training Personnel under Shifting Technological Paradigms” took place in Minsk. The conference was organised in the frame of the EU funded project “Employment, Vocational Education and Training in Belarus”, implemented by GFA...
10 miesiące 2 tygodnie temu
Żegnamy tragicznie zmarłego Bartosza Mioduszewskiego Cenionego współpracownika, partnera w wielu projektach, dobrego Kolegę Rodzinie składamy wyrazy współczucia Zarząd i pracownicy Ecorys Polska