Gala podsumowująca projekt „Akcja Inkubacja”

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w Gali podsumowującej projekt „Akcja Inkubacja”, która odbędzie się w poniedziałek 17 września 2018 roku, w godzinach od 11:30 do 15:30 w Leonardo Royal Hotel, ul. Grzybowska 45 w Warszawie.

Celem projektu „Akcja Inkubacja” było wsparcie w rozwoju nowatorskich, oddolnie wypracowywanych rozwiązań (innowacji społecznych) dotyczących obszaru przechodzenia młodych ludzi urodzonych w latach 1990- 1999 z edukacji formalnej do aktywności zawodowej.

W pierwszej części Gali zapraszamy Państwa do wysłuchania panelu dyskusyjnego z udziałem wybitnych ekspertów z obszaru innowacji społecznych, edukacji, rynku pracy i nowych technologii. Poruszone zostaną m.in. następujące zagadnienia:

  • Źródła innowacji
  • Miejsce innowacyjności społecznej w aktywnej polityce społecznej
  • Proces testowania innowacji społecznych
  • Wspieranie innowacji społecznych
  • Replikowalność i skalowalność innowacji społecznych.

Po przerwie kawowej o godz. 13:30 zaprezentuje się ośmiu innowatorów społecznych (finalistów projektu), których innowacje wybrane zostały do upowszechnienia.

Na zakończenie o godzinie 15:00 serdecznie zapraszamy Państwa na obiad.

Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa w Gali drogą e-mailową na adres: biuro@akcjainkubacja.pl i zamieszczenie w temacie wiadomości imion i nazwisk uczestniczek/uczestników. Potwierdzenia uprzejmie prosimy przesłać do dnia 11 września 2018 r.

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Liczba miejsc w spotkaniu jest ograniczona.

Organizatorem wydarzenia jest firma Ecorys Polska Sp. z o.o. oraz SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny.

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych do wzięcia udziału w wydarzeniu!