Raport „Budownictwo przyszłości. Pod lupą”. Prymat ekonomii, jaskółki zmian

EFL SA w swym tegorocznym projekcie badawczo-edytorskim POD LUPĄ zajmuje się przyszłością szeroko rozumianego budownictwa. Raport potwierdza prymat ekonomii, ale i pokazuje trendy związane ze współdzieleniem i wzrostem jej roli natury w urbanistyce, które w perspektywie 10 lat mogą stać się standardem głównego nurtu. Ecorys jest autorem całości projektu badawczo-wydawniczego.

W tegorocznym wydaniu raport „Pod lupą” kieruje się ku obszarowi budownictwa, rozumianego jednak szerzej, w kontekście urbanistycznym, projektowym, inżynieryjno-technologicznym – nie bez domieszki futurologii. „Budownictwo przyszłości. Pod lupą” – edycja oparta m.in. na badaniach firm, odpowiada na pytania o dziś i jutro szeroko rozumianego budownictwa. Ideą opracowania jest ukazanie kierunków, w których potencjalnie może zmierzać branża budowlana, a także wyzwań, którym będzie musiała sprostać. Dodatkowo dzięki formule wywiadów pogłębionych z insiderami – specjalistami wielu dziedzin wprost lub pośrednio związanych z budowaniem: architektów, urbanistów, naukowców, aktywistów miejskich i ludzi piszących (on- i offline) o jakości przestrzeni publicznej i zamieszkiwaniu, Raport przekazuje wielostronny obraz obszaru, który jest kołem zamachowym gospodarki i trzecim źródłem PKB w Polsce.

Edycja ukazuje sektor budownictwa jako poligon nowych technologii i zwierciadło (a niekiedy i lupę) zmian społecznych w obrębie tkanki miejskiej, mieszkalnictwa, traktowania przestrzeni wspólnych, opracowanie nie poprzestaje bowiem na obrazie zastanym, ale pyta też o przyszłość, wybiegając myślą o dekadę naprzód.

Raport potwierdza dominację ekonomii jako głównego czynnika określającego drogi rozwoju budownictwa, a także duży – nie zawsze pozytywny – wpływ polityki. Już dziś widać jednak kierunki zmian: wraz z bogaceniem się społeczeństwa będzie rosła popularność trendów teraz jeszcze niszowych, których głównym hasłem jest współdzielenie i użytkowanie zamiast grodzenia i posiadania, a także trendów proekologicznych.

Raport powstał w Ecorys Polska, który podjął się zarówno realizacji części badawczej, jaki i narracyjnej oraz marketingowej (firma przygotowuje pakiet narzędzi audiowizualnych wspierających komunikację raportu).

Pełny raport dostępny jest pod adresem www.efl.com.pl