Zaproszenie do udziału w konsultacjach

Zachęcamy do udziału w konsultacjach dotyczących Funduszu Aktywni Obywatele, programu przeznaczonego dla organizacji pozarządowych, finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Fundusz dysponować będzie budżetem 30 milionów euro na wsparcie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Polsce.

Szczegóły dotyczące konsultacji, głównych założeń Funduszu i dokument stanowiący podstawę do dyskusji znajdują się na stronie: https://www.konsultacje.aktywniobywatele.org.pl.