Reform Communications Program in Ukraine

Klient: 

United States Agency for International Development

Zrealizowany przez nas w 2017 roku na Ukrainie projekt pn. „Reform Communications Program” sfinansowany został przez US Agency for International Development, a jego podstawowym celem było zwiększenie wiedzy na temat będących w toku reform wśród ukraińskich obywateli.

W ramach projektu – wraz z lokalnym partnerem, Internews Ukraine – przeprowadziliśmy ocenę sytuacji w kontekście działań informacyjnych na Ukrainie, określając przy tym strategiczne założenia kampanii komunikujących reformy. Zgodnie z założeniami programu zaplanowaliśmy i przeprowadziliśmy dwie ogólnokrajowe kampanie informacyjne, zaprojektowane w oparciu o wypracowane wcześniej analizy i wykorzystujące spektrum różnorodnych narzędzi.

Przez cały czas trwania przedsięwzięcia ściśle współpracowaliśmy z ambasadą Stanów Zjednoczonych na Ukrainie, ukraińskim rządem, partnerami wdrażającymi z ramienia US Agency for International Development, organizacjami społeczeństwa obywatelskiego oraz interesariuszami reprezentującymi donatorów. Taki sposób działania zapewnił komplementarne i synergiczne podejście oraz skoordynowanie wszelkich działań z istniejącymi już na Ukrainie programami informacyjnymi.

Publikację tej informacji umożliwiło United States Agency for International Development. Za jego treść odpowiada Ecorys Polska i niekoniecznie odzwierciedla ono poglądy USAID lub rządu Stanów Zjednoczonych.