Świadomość ekologiczna w branży turystycznej

Klient: 

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

Głównym celem projektu „Świadomość ekologiczna w branży turystycznej”, który realizowaliśmy od stycznia 2014 roku do czerwca 2015 roku, był wzrost konkurencyjności 100 wybranych małych i średnich przedsiębiorstw z polskiego sektora turystycznego, będący bezpośrednim efektem podniesienia poziomu umiejętności wykorzystywania czynnika ekologicznego w budowie jego wartości przez pracowników o 70%. Realizacja projektu miała również przyczynić się do zwiększenia świadomości i wiedzy w zakresie uwzględniania kwestii środowiskowych wśród przedsiębiorstw z branży turystycznej. Program był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

W ramach projektu objęliśmy wsparciem 100 przedsiębiorstw, czyli 300 pracowników z branży turystycznej (20 mikroprzedsiębiorstw, 70 małych przedsiębiorstw, 10 średnich przedsiębiorstw; 200 kobiet, 100 mężczyzn). W przedsięwzięciu założono analizę potrzeb szkoleniowych, same szkolenia oraz doradztwo – takie kompleksowe wsparcie zwieńczone zostało opracowaniem i aktualizacją Planu Wdrożenia Rozwiązań Proekologicznych dla 100 przedsiębiorstw.

Projekt realizowaliśmy w całej Polsce, przeprowadzając 60 dwudniowych szkoleń o tematyce związanej z ekologią:

  • budowanie ekologicznej marki produktu i wizerunku firmy,
  • zarządzanie środowiskowe w przedsiębiorstwie,
  • eko-marketing,
  • zielone zamówienia publiczne,
  • rozwiązania ekologiczne i korzyści płynące z ich stosowania,
  • zastosowanie technologii przyjaznych środowisku i odnawialnych źródeł energii.

Każde biorące udział w spotkaniach szkoleniowych przedsiębiorstwo otrzymało od nas również dodatkowe wsparcie w postaci 16 godzin doradztwa.

Projekt był współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu VI – Turystyka i środowisko kulturowe, Działania 6.2 – Rozwój kultury i zachowanie dziedzictwa kulturowego, Schematu II – Projekty promocyjne Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.