Zamówienia

2019-29-01
Ecorys Poland and JCP Consulting are the contracted Fund Operator for Implementation of the EEA and Norway Grants Fund for Youth Employment and the EEA and Norway Grants Fund for Regional Cooperation. Following the terms of agreement signed with the Financial Mechanism Office in Brussels, the...
2018-21-12
Cancellation notice Request for proposal for Audit Service for Fund for Youth Employment published on 21 December 2018 The Fund Operator decided to cancel the request in the best interest of the Fund. The decision has been made in accordance with the Request for Proposal, PROPOSAL PREPARATION AND...
2017-11-06
Szanowni Państwo, w nawiązaniu do prowadzonego przez firmę Ecorys Polska cenowego rozpoznania rynku na catering, publikujemy stosowne zapytanie wraz z formularzem wyceny oferty. Wypełniony formularz należy dostarczyć najpóźniej do 9 listopada 2017 r. do godziny 15:00  do siedziby Zamawiającego tj...
2017-11-06
Szanowni Państwo, w nawiązaniu do prowadzonego przez firmę Ecorys Polska cenowego rozpoznania rynku na catering, publikujemy stosowne zapytanie wraz z formularzem wyceny oferty. Wypełniony formularz należy dostarczyć najpóźniej do 10 listopada 2017 r. do godziny 17:00  do siedziby Zamawiającego tj...
2017-10-27
Szanowni Państwo, w nawiązaniu do prowadzonego przez firmę Ecorys Polska cenowego rozpoznania rynku na catering, publikujemy stosowne zapytanie wraz z formularzem wyceny oferty. Wypełniony formularz należy dostarczyć najpóźniej do 2 listopada 2017 r. do godziny 15:00  do siedziby Zamawiającego tj...
2017-06-02
Ecorys Polska Sp. z o. o. w związku z realizacją projektu „Nowe szanse na rynku pracy” nr RPLD.10.02.00-10-0016/16, w ramach Poddziałania X.2.2 Wdrożenie programów typu outplacement Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, zwraca się z prośbą o przedstawienie...
2017-06-02
Ecorys Polska Sp. z o. o. w związku z realizacją projektu „Nowe szanse na rynku pracy” nr RPLD.10.02.00-10-0016/16, w ramach Poddziałania X.2.2 Wdrożenie programów typu outplacement Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, zwraca się z prośbą o przedstawienie...
2017-04-20
Ecorys Polska, w związku z realizacją projektu „Nowe szanse na rynku pracy”, nr RPLD.10.02.00-10-0016/16, w ramach Poddziałania X.2.2 Wdrożenie programów typu outplacement Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na...
2017-04-20
Ecorys Polska, w związku z realizacją projektu „Nowe szanse na rynku pracy”, nr RPLD.10.02.00-10-0016/16, w ramach Poddziałania X.2.2 Wdrożenie programów typu outplacement Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na...